Löfven: ”Jag känner mig stridslysten”

Text: Anette Holmqvist

Stefan Löfven är övertygad om att han är rätt man för jobbet.
Han svarar nu på kritiken ur Aftonbladets granskning av S-krisen.
– Jag känner mig mer stridslysten än någonsin, därför att jag känner att vår politik är i grunden rätt för Sverige, säger han.

A

ftonbladet har rest runt i Sverige och träffat S-profiler och gräsrötter både i landsbygd och storstad och pratat om krisen med historiskt låga opinionssiffror och ett krympande parti.
En rad problem framkommer. Det handlar om allt ifrån att S är otydligt och lite vilset, men också att man har svårt att hitta sin plats i ett samhälle där allt färre kan kallas ”arbetare”.
– Vårt parti är absolut inte vilset. Vi har en tydlig riktning från det mandat vi fick på kongressen 2013 och genom valrörelsen. Det är den politiken som vi nu genomför, säger Stefan Löfven.
– Vi hade alla velat ha högre siffror men jag känner förtröstan och en trygghet i att det politiska spår vi har valt är den rätta. Vi hade åtta år med en borgerlig regering där det var skattesänkning och nedskärningar som gällde, det innebar också underinvesteringar i jobb, skola och välfärd. Nu har vi ändrat riktning och tar in mer skatteintäkter för ett tryggt samhälle. Vi fokuserar på jobb, skola och välfärd.

foto : henrik montgomery/tt : stockholm 2016-01-28 
statsminister stefan lšfven svarar pŒ frŒgor i samband med frŒgestunden i riksdagen i stockholm pŒ torsdagen. 
foto: henrik montgomery / tt / kod 10060 web_inrike lšfven frŒgestund riksdage foto : henrik montgomery/tt : stockholm 2016-01-28 
statsminister stefan lšfven svarar pŒ frŒgor i samband med frŒgestunden i riksdagen i stockholm pŒ torsdagen. 
foto: henrik montgomery / tt / kod 10060 web_inrike lšfven frŒgestund riksdage
Stefan Löfven i talarstolen i riksdagen. Foto: TT

Statsministern slår fast att det inte är aktuellt med någon ombildning av regeringen just nu eller någon ny politisk riktning.
Svaret på krisen, menar han, är i stället att jobba på. Satsningen på 700 000 nya bostäder till 2025 ser han som en viktig nystart, men också fortsatta åtgärder för jobben.
– Vi har ett samhällsbygge framför oss som är oerhört viktigt för människor som bott här hela sitt liv, de som kommit och de som kommer nu. Det är hur vi utvecklar metoderna och förslagen för att komma närmare våra mål som är det viktiga.
I en av intervjuerna framhöll en medarbetare på SSAB i Luleå att Stefan Löfven svikit sitt löfte om att förbättra järnvägen och väg E10. Löfven menar att regeringen höjt anslagen med en miljard, men att arbetet är långt ifrån klart. Samtidigt lägger han en stor del av skulden på den förra borgerliga regeringen.
– Vi hade åtta år av borgerliga underinvesteringar så det är mycket att göra men vi har haft regeringsmakten i ett år och fyra månader så vi har påbörjat den resan och ska fortsätta, säger han.
Har du själv förmågan att leda ditt parti ur krisen?
– Ja, det har jag och jag känner mig mer stridslysten än någonsin, därför att jag känner att vår politik är i grunden rätt för Sverige.
Stefan Löfven slår fast att han tänker ta strid för en rad viktiga frågor.
– Jag står upp för den generella välfärden, den ska vara till för alla när du behöver den, och jag står upp för en arbetsmarknadsmodell med schysta löner och villkor. Det kommer jag att slåss för, säger han.
Partisekreteraren Carin Jämtin har följt Aftonbladets artikelserie.
– Jag känner att människor vill förändring, vilken förändring beror nog på var man bor och vad som behövs. Det är positivt. Hade man inte det hade man tappat hoppet och tron, säger hon.

carin jŠmtin, politiker (s) sverige partisekreterare, carin jŠmtin, politiker (s) sverige partisekreterare,
Carin Jämtin. Foto: Lotte Fernvall

Självkritiskt säger hon att S måste bli bättre på att få ut sitt budskap och den förändring man vill åstadkomma. Arbetet med att bygga partiet för framtiden är i full gång och kommer att pågå i flera år, slår hon fast.
– Det är viktigt alldeles oavsett hur det går i opinionen. Vi måste få fler att gå studiecirklar och jobba med frågor som ledarskap och jämställdhet, folkrörelsedelarna av partiet. Men sedan också få ännu fler som jobbar med partiet och politikutveckling både lokalt och centralt, säger Jämtin.
Partisekreteraren menar att det är ”superviktigt” och det som bygger stabilitet i grunden.
– Vårt parti tycker att vi är små i jämförelse med hur stora vi var tidigare, men vi är fortfarande runt hundra tusen medlemmar och det är massor av människor. I förra valrörelsen var vi ett av tre partier som hade ett plus efter valresultatet och det var tack vare folkrörelsekampanjen, bland annat dörrknackningen.